Získavanie vedomostí
Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> zver >> zvieracie fakty >> 

Audubon Society Society

 
Audubon
Audubon Society
< p > Audubon Society ( v plnom znení : National Audubon Society ) , organizácia záujemcov o ochrane , predovšetkým v ochrane voľne žijúcich živočíchov . Spoločnosť sponzoruje vzdelávacie centrá pre deti a dospelých ; prevádzkuje ekológia tábory pre učiteľov , vedúci mládeže a ďalšie dospelé ; sponzoruje celoštátnej prednáškový programu; vykonáva výskum ; a podporuje legislatívu ochrany. Spoločnosť tiež spravuje asi 100 prírodných rezervácií celoštátne , v celkovej výške asi 150.000 akrov . Ocenenie spoločnosti Audubon medaily každoročne jednotlivcom pre významnú službu k zachovaniu . Publikácie sú Audubon , Audubon aktivista , a pole Poznámky .
< P > Spoločnosť bola organizovaná v roku 1905. To má niektoré 600.000 členov vo viac ako 500 kapitol . Hlavné sídlo je v New Yorku .