Získavanie vedomostí
/ Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> zver >> ohrozené druhy >>

Ohrozené druhy Guide : Amphibians

BLUE - STR rosnička ( agalychnis Anna )
BLUE - STR rosnička ( agalychnis Anna )

Popis : Modrý jednostranný rosnička má zlaté oči, zelená - modrá chrbte, modrej boky a ružovkastú slabina . Má dlhé štíhle končatiny a sacie prstami na nohách , ktoré mu umožňujú ľahko prechádzať z vetvy na vetvu v korunách stromov . To je nájdené v vlhkých tropických a subtropických oblastiach Kostarika , ale jeho čísla sú vo rýchlemu poklesu v dôsledku znečistenia , strata lokality a kolekcie ľuďmi

IUCN . Status : Ohrozené

veľké ohrozenia : Znečistenie , strata prirodzeného prostredia a zber ľuďmi

Habitat : Premontane vlhké a mokré lesy, rovnako ako dažďové pralesy

Miesto : Costa Rica

Diéta : Rôzne článkonožce