Získavanie vedomostí
/ Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> kultúra >> história >> Centrálna a Južná Amerika >> Južná Amerika >> juhoamerickí indiáni >>

Quechua Indians

Quechua Indiáni
Prehľadávať článok quechua Indi quechua Indi

quechua ( alebo Quichua ) Indovia , skupina kmeňov, ktoré žije v Ekvádore , Peru, Bolívii , južnej a severozápadnej Argentíne . Quechua je stredne vysoký , s olivovou pleťou a rovné čierne vlasy . Oni sú rímski katolíci , ale stále mnoho zo svojich starých magických obradoch a robiť obete horských bohov .

Ich malé farmy hraničí svojej dediny . V závislosti na nadmorskej výške , Quechua zvýšiť obilie, zemiaky, alebo quinoa ( láskavec ) . Mnoho stádo oviec , alpaky , alebo lamy . Niektoré polia terasa na 12.000 stôp ( 3700 m ) alebo viac nad morom .

Jazyk Quechua bol štátny jazyk Inkov a je najviac široko hovorený jazyk Indickej v Južnej Amerike .