Získavanie vedomostí
/ Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> veda >> environmentálne veda >> veda krajiny >> geologický čas >>

Triassic Period

Triassic Obdobie
Prehľadávať článok triasu triasu

triasu, rozdelenie geologického času, ktorý začal asi pred 240000000rok a trvalo asi 35.000.000roky. Je to najstaršie obdobie v druhohôr. Triasový obdobie je menovaný pre trojvrstvové skalný útvar v severnom Nemecku, ktorá vznikla počas tohto obdobia. Spodná vrstva je v prvom rade z červeného pieskovca, strednú vrstvu vápenca, a horná vrstva kombináciou červeného pieskovca a bridlice. V severnej Amerike, horniny tvorené zo sedimentov uložených počas triasu sa nachádzajú v Nova Scotia a Connecticut, pozdĺž Piemontu v New Jersey na juh do Južnej Karolíny, a v podhorí Skalistých hôr.

Geológovia sa domnievajú, že na začiatku obdobia, tam bol jediný pevninu, ktorá hovoria Pangaea. Na konci tohto obdobia, Pangaea začal rozpadať do sekcií. Tieto profily majú naďalej pomaly pohybovať vo vzťahu k sebe navzájom, tvoria kontinenty, ako sa objavujú dnes. Počas obdobia triasu, plazy boli dominantná forma života zvierat. Medzi fosílií nájdených v triasu skalách, sú tie, ktoré z prvých známych dinosaurov a krokodílov. Tiež nájdený sú skameneliny z prvých známych cicavcov.